Lời giới thiệu

      Học viện Hành chính quốc gia là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Với những đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn, Học viện đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

       Học viện Hành chính quốc gia được hình thành và phát triển từ Trường Hành chính, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển (1959 – 2014), Học viện đã xây dựng được một hệ thống chương trình, giáo trình đồ sộ phục vụ cho công tác giảng dạy và một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo ngạch, theo chức danh cũng như đào tạo chính quy đội ngũ kế cận và tạo nguồn cho bộ máy nhà nước với trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ về hành chính và quản lý nhà nước. Sự đa dạng về loại hình và cấp độ đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị. Đây cũng là nét đặc thù rất riêng của Học viện Hành chính Quốc gia, góp phần đưa Học viện trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ học viên, sinh viên. Có rất nhiều học viên, sinh viên tốt nghiệp từ Học viện đã trưởng thành, đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

       Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, với không ít khó khăn, thử thách nhưng nhờ có sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự phấn đấu kiên trì của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức, Học viện Hành chính Quốc gia đang ngày càng lớn mạnh, phát triển trên tất cả các mặt. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Học viện đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng http://englishhomeworkhelp.co.uk và danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1994); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2002); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014).